Stavební povolení

Formuláře ke stažení

Ohodnotit tuto položku
(4 hlasů)

Zde naleznete formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána.


Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.

Stavební řád - vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb.Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.

PODMĚT K POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

priloha8(doc - 50,50 KB)

 

priloha8(pdf - 136,52 KB)

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

priloha10(doc - 101,50 KB)

 

priloha10(pdf - 180,75 KB)

 

Stavební řád - vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

526_P5(pdf - 161,67 KB)

 

OHLÁŠENÍ STAVBY (526/2006 Sb.)

priloha1(doc - 92,50 KB)

 

priloha1(pdf - 226,31 KB)

 

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ (526/2006 Sb.)

priloha2(doc - 104,50 KB)

 

priloha2(pdf - 205,83 KB)

 

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem (526/2006 Sb.)

priloha3(doc - 84,50 KB)

 

priloha3(pdf - 178,17 KB)

 

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY (526/2006 Sb.)

priloha4(doc - 54,50 KB)

 

priloha4(pdf - 140,18 KB)

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU (526/2006 Sb.)

priloha5(doc - 74,00 KB)

 

priloha5(pdf - 161,67 KB)

 

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY (526/2006 Sb.)

priloha6(doc - 68,00 KB)

 

priloha6(pdf - 152,89 KB)

 

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ (526/2006 Sb.)

priloha7(doc - 67,00 KB)

 

priloha7(pdf - 160,84 KB)

 

ŽÁDOST O JMENOVÁNÍ AUTORIZOVANÝM INSPEKTOREM (498/2006 Sb.)

priloha3(doc - 26,00 KB)

 

priloha3(pdf - 96,48 KB)

 

Rozsah a obsah projektové dokumentace (499/2006 Sb.)

priloha1(doc - 98,50 KB)

 

priloha1(pdf - 229,54 KB)

 

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby (499/2006 Sb.)

priloha2(doc - 172,00 KB)

 

priloha2(pdf - 380,71 KB)

 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (499/2006 Sb.)

priloha3(doc - 37,00 KB)

 

priloha3(pdf - 89,36 KB)

 

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací (499/2006 Sb.)

priloha4(doc - 48,50 KB)

 

priloha4(pdf - 133,25 KB)

 

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (499/2006 Sb.)

priloha5(doc - 46,50 KB)

 

priloha5(pdf - 139,46 KB)

 

Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/200

priloha1(doc - 33,00 KB)

 

priloha1(pdf - 112,96 KB)

 

Protokol o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/2006 Sb.)

priloha2(doc - 26,50 KB)

 

priloha2(pdf - 103,71 KB)

 

Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

formular(doc - 107,50 KB)

 

formular(pdf - 113,09 KB)

 

VZOR(pdf - 131,92 KB)

 

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

formular(doc - 66,00 KB)

 

formular(pdf - 157,42 KB)

 

VZOR(pdf - 122,22 KB)

 

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI o podmínkách provedení jednoduchých staveb

formular(doc - 69,00 KB)

 

formular(pdf - 151,48 KB)

 

VZOR(pdf - 124,36 KB)

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

VZOR(pdf - 134,64 KB)

 

formular(doc - 112,50 KB)

 

formular(pdf - 113,01 KB)

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

formular(doc - 74,00 KB)

 

formular(pdf - 163,93 KB)

 

VZOR(pdf - 124,58 KB)

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

formular(doc - 100,00 KB)

 

formular(pdf - 177,16 KB)

 

VZOR(pdf - 132,62 KB)

 

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

formular(doc - 110,50 KB)

 

formular(pdf - 191,19 KB)

 

VZOR(pdf - 134,94 KB)

 

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo

priloha4(doc - 63,50 KB)

 

priloha4(pdf - 150,24 KB)

 

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

priloha6(doc - 57,00 KB)

 

priloha6(pdf - 150,13 KB)

 

Číst 23001 krát

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS